top of page

Student Group

Public·26 members

Partidă de cărți, joc de cărți în metafora limbii românești este "a juca cărți".


Partidă de cărți


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page